Ældrerådet

Hvad er et Ældreråd for noget?

Ældrerådet består af 11 engagerede ildsjæle, som ganske frivilligt påtager sig at bistå og repræsentere alle kommunens borgere, som er fyldt 60 år. Det er jer, der vælger medlemmerne, og det gør I hvert 4. år, når I alligevel skal stemme til kommune og region. 


Hvad laver Ældrerådet?

I kan følge med i vores dagsordener, mødereferater og høringssvarplus sidste nye årsberetning på Ældrerådets hjemmeside


Det er Ældrerådets opgave at være talerør for alle borgere over 60 år. Vi skal også rådgive politikerne om, hvordan det er at være ældre i kommunen, og – lige så vigtigt - hvordan det burde være. Derudover skal vi holde administrationen i ørerne.


Ældrerådet skal nemlig ikke bare være et gummistempel for kommunen. Vi skal forholde os kritisk til besparelser og forringelser, og vi skal også selv tage sager op. Borgerne skal kende os og kunne komme trygt til os, når de løber panden mod en mur. Frustrerede pårørende skal bruge Ældrerådet, og jo mere I sætter os i arbejde, jo bedre chancer har vi for at gøre en forskel. 


Karen og Ældrerådet

Jeg blev valgt ind 1. gang i 2013. Det blev til 4 lærerige år. I 2017 stillede jeg op igen og blev genvalgt. Masser af nye opgaver, spændende diskussioner, vigtige sager - men også dybe uoverensstemmelser i rådet blev kendetegnende for min 2. periode. 


Da vi nåede februar 2020, havde vi den nye vaskeordning på dagsordenen. Af kommunens udbudsmateriale til vaskerierne fremgik det, at man var ude efter en ordning, som kun skulle omfatte den del af vasketøjet, der tåler tørretumbler. Resten skulle borgerne betale et ukendt beløb for at få vasket. Jeg protesterede, idet næsten alt hverdagstøj - trøjer, bluser, skjorter, lange bukser og kjoler - iflg. vaskeanvisningen ikke må tumbles. Desværre mente resten af Ældrerådet, at vi skulle stole på administrationen og afstå fra kritik. Ved det følgende møde i marts 2020 besluttede rådet, at der fremover skulle være mulighed for, at Ældrerådsformanden kunne begrænse medlemmernes taletid og antal gange, de kunne komme til orde i hver sag. Jeg tog konsekvensen og fratrådte, for uden mulighed for at stille spørgsmål og debattere frit kan vi jo aldrig fungere som rådgivere og talerør, så jeg følte vi ville komme til at svigte vores opgave.


Til Folketidende skrev jeg et læserbrev om vaskeordningen, så folk kunne se, hvad der var i vente. Jeg beskrev også vaskeordningen og min exit fra Ældrerådet i min bog "Sporændring". I december 2020 bad jeg Ankestyrelsen tage stilling til, om de ville anlægge en tilsynssag mod kommunen pga. vaskeordningen. Den sag er endnu ikke afgjort. 


Jeg stillede op igen til valget 16. nov. 2021 og blev valgt ind, og Ældrerådet valgte mig som formand, så nu venter der fire spændende år med nye, friske kræfter i Ældrerådet.